Tallgårdens förskola finns i stadsdelen Nordantill och består av två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

Personal

På Tallgårdens förskola arbetar:


Avdelning Barret:

Caroline Wingmalm - Förskollärare (Föräldrarledig)
Noura Maraoge - Barnskötare (Föräldrarledig)
Martina Ladekrans - Förskollärare
Rani Petersson - Barnskötare
Heam Korkis - Resurs

Avdelning Kotten:

Malin Lindblad - Förskollärare


Nada - Förskollärare
Adelina - Barnskötare
Adelina - ResursPernilla Johansson - Förskolechef
Jaana Broman - Administratör
Johanna Bondesson - Utvecklingsledare
Björn Tuvesson - Vaktmästare